Wat is het?

een eiwit dat op zenuwcellen werkt-toxine is een eiwit dat wordt aangemaakt door de bacterie Clostridium botulinum. een eiwit dat op zenuwcellen werkt-toxine heeft als geneesmiddel twee effecten:

  • het blokkeert de prikkeloverdracht van zenuwen naar spieren, waardoor de werking van de spieren afneemt of stil komt te liggen.
  • het blokkeert de werking van zenuwen die de zweetklieren prikkelen, waardoor voorkomen wordt dat de klieren zweet produceren.

In deze folder wordt het gebruik van een eiwit dat op zenuwcellen werkt bij rimpelbestrijding besproken.

Wat doet dit toxine met de rimpels?

Veel rimpels in het gelaat ontstaan door het willekeurig of onwillekeurig aanspannen van spiertjes vlak onder de huid. Dit zijn vooral de fronsrimpels op het voorhoofd en tussen de wenkbrauwen en (in mindere mate) de kraaienpootjes aan weerszijde van de ogen. Een eiwit dat op zenuwcellen werkt blokkeert het ‘aanspan-signaal’ tussen de zenuwtjes in de huid en de huidspieren. Hierdoor kunnen de spiertjes in de huid niet meer (volledig) worden aangespannen. Dit proces duurt ongeveer 1-2 weken. Het effect houdt een aantal maanden aan (+/-4 m), daarna neemt de mogelijkheid om de spiertjes aan te spannen weer langzaam toe.

Bij langer gebruik kunnen de intervalperiodes van inspuiten ook langer worden.

In veel landen (zoals de Verenigde Staten en Frankrijk) is een eiwit dat op zenuwcellen werkt-toxine- officieel geregistreerd voor het behandelen van cosmetisch storende rimpels.

Waarom rimpels behandelen met een toxine?

Mensen die veel fronsen kunnen soms ongewild een norse of boze gelaatsuitdrukking hebben. Bovendien kunnen fronsrimpels uiteindelijk ‘in de huid blijven staan’: ook bij ontspannen gezichtsspieren blijven de rimpels aanwezig. De toxine behandeling helpt derhalve ook rimpels te voorkomen.

Mensen die behandeld zijn met een spierverslapper / toxine vertellen vaak dat de behandelde huidgebieden ontspannen aanvoelt. Voor sommigen is dit gevoel alleen al voldoende om de behandeling telkens te laten herhalen.

Zijn er bijwerkingen?

De kleine injecties zorgen voor een kortdurende pijn door de prik. Soms wordt bij het prikken een bloedvaatje geraakt waardoor een kleine bloeduitstorting kan ontstaan.

Na de injectie is er een klein bultje zichtbaar (vergelijkbaar met een kleine muggenbult). Deze bult trekt snel weer weg.

Een mogelijke bijwerking is een tijdelijke uitschakeling van de spiertjes die het ooglid optillen. Een tijdelijk hangend ooglid is dan het gevolg; deze bijwerking is echter uitermate zeldzaam. Soms ontstaan tijdelijk hoofdpijnklachten na de behandeling. een eiwit dat op zenuwcellen werkt-toxine therapie wordt niet toegepast bij zwangere vrouwen.

Werkt het bij iedereen?

Niet iedereen reageert op dezelfde manier op de injecties. Gemiddeld zal bij 90% een duidelijke verbetering van de rimpelvorming worden bereikt. Bij een kleine minderheid van de patienten vallen de behandelingsresultaten tegen m.b.t. hun verwachtingen van de therapie.

Uit een groot, recent uitgevoerd Canadees onderzoek bleek echter dat 89% van de behandelde personen tevreden was over de behandeling (Carruthers et.al. 2003).

Welke zones worden behandeld?

Het zijn vooral de dynamische rimpels die met een eiwit dat op zenuwcellen werkt aangepakt worden, de statische rimpels eerder met fillers.

  • Fronsrimpels ( ten gevolge van veelvuldig fronsen vd wenkbrauwen)
  • Voorhoofdsrimpels ( horizontale denkrimpels)
  • Kraaiepootjes ( fijne waaiervormige rimpels aan de ooghoeken)
  • Andere indicaties : Afhangende mondhoeken/ bunny lines/halsrimpels/wenkbrauwlift

Hoe verloopt de behandeling in de praktijk?

Stap 1

De behandelend arts zal vragen of u enkele keren boos-fronsend en heel verbaasd wil kijken. Zo kan hij zien in welke spiertjes de een eiwit dat op zenuwcellen werkt-toxine moet worden toegediend.

Stap 2

Op deze plaatsen wordt op gelijkmatige afstanden een kleine hoeveelheid een eiwit dat op zenuwcellen werkt-toxine oplossing met een fijn naaldje in de spiertjes onder de huid gespoten.

De behandeling is nu voltooid. Wanneer U de behandeling voor de eerste keer onderging zal de behandelend arts U waarschijnlijk vragen om na enkele weken langs te komen voor controle op de therapie.

Wordt de behandeling vergoed?

De behandeling wordt niet vergoed.

Richtprijs

Wordt individueel besproken met de patient en hangt af van het aantal toxine - eenheden die worden ingespoten.

Geef een reactie