De dokter spreken

De dokter is steeds telefonisch bereikbaar op maandag, woensdag en vrijdag tussen 13.30 en 16.00u. Opvragen van resultaten kan op bovenstaande uren of in principe tijdens de consultatie-uren.

Als u de dokter persoonlijk wil spreken kan dit best tijdens deze uren of nog tijdens de consultatieuren (maandag, woensdag en vrijdag)

Wordt de telefoon tijdens deze momenten toch niet beantwoord, gelieve een 30-tal min later opnieuw te proberen.

Gelieve het telefoongesprek kort te houden: zowel arts als patiënt worden niet graag gestoord tijdens de raadpleging.

Indien u uitgebreide informatie wil, gelieve dan naar de raadpleging te komen.

Attesten en formulieren

Het klaarleggen van voorschriften is door de wet op het geneesmiddelenverbruik met de geneesherenprofielen en de streepjescode beperkt. Vraag dus voldoende voorschriften op consultatie.

Je arts mag enkel attesten schrijven die stroken met de waarheid. Maak het hem daarom niet moeilijk: vraag alleen wat redelijk, écht en verantwoord is. Valse attesten zullen steeds geweigerd worden.

Nuttige links

Privacy bij de arts

De nieuwe Europese verordening i.v.m. de gegevensbescherming (GDPR) is van kracht vanaf 25/05/2018. Dit heeft als doel de verwerking van persoonlijke gegevens te reguleren en te beveiligen. Wij hechten veel belang aan uw privacy en beveiliging van uw persoonsgegevens.

De arts is genoodzaakt om persoonlijke gegevens bij te houden in het kader van uw gezondheidszorg. Om deze gegevens af te schermen zal uw arts:

  • Uw gegevens enkel verwerken en bewaren in beveiligde software en applicaties.
  • Uw gegevens enkel gebruiken in het kader van uw gezondheidszorg: opmaak van medische dossiers, medicatie en zorgvoorschriften, aanvragen voor bijkomende onderzoeken en de continuïteit v.h. zorgbeheer samen met uw andere zorgaanbieders.
  • Uw gegevens nooit aanwenden voor andere doeleinden.
  • Weet ook dat de wet de zorgverlener verplicht de gezondheidsgegevens te bewaren tot 30 jaar na het laatste contact met de zorgverlener en dit omwille van medico-legale wetgeving.

Met vragen over uw GDPR of uw gegevens kan u steeds terecht bij uw arts.