De nieuwe Europese verordening ivm de gegevensbescherming (GDPR) is van kracht vanaf 25/05/2018.

Dit heeft als doel de verwerking van persoonlijke gegevens te reguleren en de beveiligen.

Wij hechten veel belang aan uw privacy en beveiliging van uw persoonsgegevens.


De arts is genoodzaakt om persoonlijke gegevens bij te houden in het kader van uw gezondheidszorg. Om deze gegevens af te schermen zal uw arts :

-uw gegevens enkel verwerken en bewaren in beveiligde software en applicaties.

-uw gegevens enkel gebruiken in het kader van uw gezondheidszorg: opmaak van medische dossiers, medicatie en zorgvoorschriften, aanvragen voor bijkomende onderzoeken en de continuïteit vh zorgbeheer samen met uw andere zorgaanbieders.

-uw gegevens nooit aanwenden voor andere doeleinden.

-weet ook dat de wet de zorgverlener verplicht de gezondheidsgegevens te bewaren tot 30 jaar na het laatste contact met de zorgverlener en dit omwille van medico-legale wetgeving.

Met vragen over uw GDPR of uw gegevens kan u steeds terecht bij uw arts.